Integritetspolicy

På Klaviatur Stockholm värnar vi om våra kunders personliga integritet. Nedan följer information om hur vi lagrar och hanterar personuppgifter.

Insamling av personlig information

När du handlar hos oss lagrar vi namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Detta är information som vi behöver för att leverera varan till dig, samt kontakta dig om vi har några frågor angående din beställning. Vi är även skyldiga att kunna uppvisa den informationen i samband med vår ekonomiska redovisning, avgiftshantering och eventuell garanti-/returhantering.

Vi har ett antal e-postlistor som vi använder oss av för att skicka ut information och erbjudanden till våra kunder. Det är naturligtvis helt frivilligt att delta i dessa listor. Anmälan/avanmälan sker enkelt genom länk i e-postmeddelandet.

Det finns också information om din hårdvara och mjukvara som automatiskt kan insamlas av Klaviatur Stockholm. Denna information kan vara: din IP-adress, webbläsartyp, domännamn, accesstid och extern webbadress. Denna information används för att upprätthålla tjänsten och för att kunna leverera statistik om användningen av Klaviatur Stockholm’s webbplats.

Användning av personlig information

Klaviatur Stockholm samlar och använder personlig information för att kunna leverera de tjänster du har begärt. Klaviatur Stockholm använder också personlig information för att informera dig och andra om produkter och tjänster tillgängliga från Klaviatur Stockholm.

Klaviatur Stockholm håller reda på vilka sidor som besöks, för att veta vilka sidor och tjänster som är mest populära. Dessa data kan användas för att erbjuda kundanpassad information och annonsering.

Klaviatur Stockholm kommer endast att lämna ut din personliga information, utan förvarning, om vi är nödsakade att göra detta på grund av lagstiftning eller vår tro att detta är nödvändigt för att skydda Klaviatur Stockholm eller andra användares rättigheter.

Klaviatur Stockholm lämnar aldrig personupplysningar till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering.

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Klaviatur Stockholm som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Användning av Cookies

Klaviatur Stockholm använder ”cookies”. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av webbservern. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller ge virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av den domän som placerade cookien.

Säkerhet och personlig information

Klaviatur Stockholm säkrar din personliga information från ej auktoriserad tillgång eller användning.

Förändringar av denna programförklaring

Klaviatur Stockholm kommer emellanåt att uppdatera denna programförklaring efter synpunkter från bolaget eller bolagets kunder. Klaviatur Stockholm rekommenderar dig att periodvis läsa igenom denna programförklaring föra att vara uppdaterad hur Klaviatur Stockholm skyddar din personliga information.